RootsWeb.com Mailing Lists
Total: 1/1
    1. Re: Danish or German?
    2. John Morten Malerbakken
    3. Swedish. JM On 16 Oct 2017 07:11, "D. Stussy" <spam@spam.org> wrote: > wrote in message news:f04d0e81-be29-4bf5-81fc-6 > 507df6dd2e5@googlegroups.com... > Få ett lån genom ett internationellt Visa-kreditkort. > > GUD har just lagt på mig en byrå som har beviljat mig ett lån på 600 000 > kr till en 2% ränta genom ett internationellt Visa-kreditkort. > > Om du tillfälligt behöver ett lån eller om du har vänner som är i behov > ber jag dem att skicka meddelandet till dem. > > finanzierung82@gmail.com > finanzierung82@gmail.com > > Whatsapp +33 756 842 781 > Tack. > ============= > > Not German. The a-circle character is not present in German. The only > accented a that German has is an a-umlaut, sometimes translated as "ae". > > ------------------------------- > To unsubscribe from the list, please send an email to > GEN-NORDIC-request@rootsweb.com with the word 'unsubscribe' without the > quotes in the subject and the body of the message

    10/16/2017 02:17:24